en-USfa-IR
 

 

 

   

As Iran is large and important country in the heart of Middle East with lots of potentially and available infrastructures, 

 

There are lots of projects in Iran which respect the invests. Some of these projects are at the earliest work; some of them are at the middle

 

As may the new ideas, change the world one day, we decide to give the chance to those inventors, 

 

 
 
   

 

 
 

News&Events

 
     
 

به سرمايه گذار خارجي مولد خوشامد مي گوييم

 

 

 استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: خروج اقتصاد کشور از رکود، نيازمند افزايش حجم پول و در پيش گرفتن سياست‌هاي انبساطي از سوي دولت است.
به گزارش ايرنا، محمد خوش چهره درباره سياست دولت براي خروج کشور از رکود اقتصادي اظهار داشت: اصلي ترين ابزار مداخله دولت در بحث تورم و رکود، اعمال سياست‌هاي پولي و مالي است.
وي توضيح داد: کاهش رکود نيازمند افزايش حجم پول و اتخاذ سياست‌هاي انبساطي است در حالي که براي کنترل تورم بايد سياست‌هاي انقباضي از سوي دولت‌ها اتخاذ شود.
اين تحليلگر مسايل اقتصادي با يادآوري تورم نزديک به 50 درصدي در ابتداي روي کار آمدن دولت يازدهم اظهار داشت: دولت در 2 سال نخست فعاليت خود، کنترل تورم را در دستور کار قرار داد.
وي به کاهش نرخ تورم در اين مدت اشاره کرد و گفت: اکنون دولت بر اقدامات ضد رکودي با رويکرد رونق بخشي به توليد داخل تمرکز کرده است.
خوش چهره تاکيد کرد: گرچه دولت يازدهم رکود تورمي‌را به عنوان پديده اي نادر در مطالعات اقتصادي به ارث برده است اما اين دو پديده متضاد و مانند تب و لرز هستند که معالجه آنها بايد توامان و هدفمند باشد.
وي با تاکيد بر اينکه اين 2 پديده اقتصادي نبايد به صورت موردي و مجزا درمان شوند، گفت: دولت يازدهم دو سال اول را روي تورم کار کرد و از رکود که همان تب بود، غافل شد.
به اعتقاد اين تحليلگر، اقتصاد ايران به طور کلي از مسايلي نظير بيکاري متراکم، کاهش معنادار ارزش پول ملي، پايين بودن نرخ رشد اقتصادي و... رنج مي‌برد که بخشي از آنها از گذشته به دولت يازدهم به ارث رسيده است.
خوش چهره تاکيد کرد: دولت يازدهم که با قبول اين شرايط، مسئوليت اداره کشور را پذيرفته است، نبايد زمان را در مقابله با رکود و به‌ويژه تورم رکودي از دست بدهد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: دولت تلاش کرده است با تدوين بسته‌هاي حمايتي موضعي و مقطعي به مقابله با رکود بپردازد که اختصاص وام خودرو به خريداران در سال گذشته نمونه اي از اقدامات ضد رکودي است.
اين نماينده ادوار مجلس با يادآوري اينکه امسال دولت رونق به بخش توليد و خروج از رکود را در دستور کار سياست‌هاي اقتصادي خود قرار داده است، گفت: حمايت از بخش توليد نيازمند ارائه تسهيلات هدفمند است.
خوش چهره ادامه داد: رفع موانع توليد و بهره مندي از ظرفيت‌ها بايد هدف راهبردي دولت باشد و نبايد تنها رويکرد جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي را مد نظر قرار داد.
وي متذکر شد: ما به سرمايه‌گذاري خارجي مولد و داراي توجيه اقتصادي و در راستاي منافع ملي خوشامد مي‌گوييم اما راه اصلي رونق اقتصادي و برون‌رفت از مشکلات، به توليد ناخالص ملي باز مي‌گردد.


منبع خبر:

آفتاب يزدViews: 611


 
 
Visit 8387

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2015